۱۳۹۱ بهمن ۲۰, جمعه

حکومت مفت خور ها

بنده حقیر یک پیش نهاد اساسی برای ایران دارم. حکومت ایران را به دو بخش تقسیم کنند. بخش کارکنان و بخش مفت خورها. بخش کارکنان مسئول اداره کشور باشد و در کل همه کارهای کشور را انجام دهد. اما وظیفه بخش مفت خورها چیست؟ بخش مفت خورها درآمد نفت ایران را به صورت کامل دریافت کند و بین خودشان تقسیم کنند. هر طور دلشان می خواهد پول را خارج از ایران خرج کنند. بدون هیچ مسئولیتی کلا حالشو ببرند. فقط کاری به کار مردم نداشته باشند. البته همه می توانند انتخاب کنند که در کدام بخش می خواهند زندگی کنند. در بخش مفت خورها باید زیر آب بزنی، پاچه خواری کنی و مفت خورهای دیگه را بکشی که پول بیشتری بگیری و در بخش کارکنان باید صادقانه کار کنی و به اندازه زحمتی که می کشی پول در بیاوری.

تنها فرق سیستم پیشنهادی با وضعیت فعلی اینه که یک مشت مفت خور نه فقط درآمد نفت بلکه همه درآمد ایران را دریافت می کنند. مردم سه شیفت باید کار کنند باز هم به گرد پای تورم و گرانی نمی رسند. مفت خور ها هم هیچ مسئولیتی ندارند. با این سیستم پیشنهادی دست کم مردم اینقدر پدرشان در نمی آید.به جان خودم این سیستم پیشنهادی اگه اجرا بشه نه فقط مردم از پدر درآمدگی راحت می شوند، کشور هم خیلی زود رو به پیشرفت خواهد گذاردندی.
 
کرمکی