۱۳۹۲ مهر ۲۴, چهارشنبه

کسانی که توهم انکار مجید توکلی ها را دارند به زودی خواهند رفتآقای ظریف، جواد جون، شما که خیلی بچه گل و با صفایی هستی. امیدوارم همینقدر که با صفایی، با معرفت هم باشی و بفهمی که مجید توکلی را خیلی ها دوست دارند و از او حمایت می کنند. حتی اگر بر فرض آن روزنامه نگار دروغگو، پست، کثافت، آشغال، عوضی و مزدور نتانیاهو هم باشد (که نیست) شما نباید چنین جوابی به این مسئله می دادید. در فیسبوک با لحن غیر رسمی از شما پرسیده شد که آیا مجید توکلی را شناخته اید یا نه؟ و شما به ظن خود از این لحن نا مناسب نهایت استفاده را کردید ولی سوتی وحشتناکی دادید و به سبک احمدی نژاد سوال را با یک سوال بی ربط جواب دادید تا قضیه جمع شود. حتی نتانیاهوی جین پوش هم می داند که مردم ایران از احمدی نژاد و از لحن حرف زدن او متنفرند. واقعا از سیاستمدار تیزهوشی مثل شما که دستان پروردگار حرکاتش را کنترل می کند چنین سوتی وحشتناکی بعید بود. البته شاید خدا به پست های فیسبوک شما دسترسی ندارد که آنهای را اصلاح کند. 
بر کسی پوشیده نیست که رای و اعتماد مردم ایران به آقای روحانی و به تبع ایشان به شما، نه یک سرمایه گذاری حساب شده که یک قمار اجباری است. قماری که یک طرف آن جنگ و ویرانی گریز ناپذیر میهن عزیزمان است و طرف دیگر ثبات و امنیت و پیشرفت تدریجی ایران. بنابراین از آنجا که اعتماد مردم به شما نه بر اساس شناخت عمیق از دیدگاه های شما و بیشتر از سر ناچاری بوده، اعتمادی بسیار شکننده است و با چنین اشتباهاتی به راحتی در هم فرو می ریزد. امیدوارم اگر خیر و صلاح مملکت را می خواهید، هر چه سریع تر دیدگاه تان را خیلی صریح و روشن در مورد مقاله نشریه دیلی بیست و مجید توکلی اعلام کنید و اگر واقعا دروغی به شما نسبت داده شده است، موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنید.
کرمکی