۱۳۹۱ بهمن ۲۶, پنجشنبه

قدرت دین، مجسمه بودا

این مجسمه غول پیکر در سال 803 میلادی به منظور به منظور آرام ساختن جریان رودخانه مقابل آن ساخته شد. کشتیرانی در این رودخانه به دلیل تلاطم شدید آب امکان پذیر نبود. ارتفاع مجسمه 71 متر و پهنای آن 28 متر است. جالب است که در نهایت ساخت این مجسمه جریان رودخانه را آرام کرد. دلیل آرامش رودخانه در زیر آمده است.
برای ساخت مجسمه حجم بسیار زیادی از سنگ از کوه تراشیده شد و این سنگ ها به رودخانه ریخته شده  اند. همین حجم عظیم سنگ باعث تغییر کف رودخانه شده و جریان آب را ملایم تر ساخته است. پس از ساخت این مجسمه کشتی رانی در این رود رونق دوباره گرفت. 
کرمکی