۱۳۹۱ اسفند ۲۳, چهارشنبه

زیبایی خیره کننده مجسمه باکره با حجاب

مجسمه باکره با حجاب از مرمر یک تکه و توسط یک مجسمه ساز ایتالیایی تراشیده شده است. این مجسمه نمایانگر نیم تنه مریم مقدس بوده و در نگاه اول به نظر می رسد که مجسمه با پارچه ای پوشیده شده و به سختی می توان باور کرد که نقاب بخشی از مجسمه است.