۱۳۹۱ اسفند ۱, سه‌شنبه

کاش نماد های وحدت ملی دستمایه بازی های سیاسی نشوند

در خبرها دیدم که آقای پهلوی از آهنگ "ای ایران" در سایتشان به عنوان سرود ملی ایران استفاده کرده است. این کار بسیار بجا و پسندیده ای است. آهنگ "ای ایران" در بین بخش بزرگی از مردم ایران به عنوان سرود ملی ایران شناخته می شود و عاملی است برای وحدت مردم ایران و چه خوب است که به عنوان نماد وحدت ملی ایرانیان حفظ شود.
برای نمونه پرچم ایران را در نظر بگیرید. در حال حاضر سه پرچم متداول برای ایران وجود دارد. پرچم با آرم جمهوری اسلامی که نماد جمهوری اسلامی محسوب می شود. پرچم با شیر و خورشید که تا حدودی نماد نظام شاهنشاهی ایران محسوب می شود و پرچم سومی هم اختراع شده است که هیچ آرمی ندارد و توسط گروه های مستقل استفاده می شود. البته پرچم با نشان اهورامزدا هم گهگاهی دیده می شود. استفاده احمدی نژاد از پرچم جمهوری اسلامی در مبارزات انتخاباتی باعث کاهش محبوبیت این نماد بین مردم ایران شد. البته شکی نیست که نماد شیر و خورشید تاریخ طولانی تری دارد و برای نماد همبستگی ایرانیان مناسب تر است ولی به هر حال وضعیت پرچم ایران بسیار ناگوار شده است و ایرانیان نمی توانند از یک پرچم مشترک استفاده کنند.
بیم آن می رود آهنگ "ای ایران" که به راستی شایسته ترین و مناسب ترین آهنگ برای سرود ملی ایران است نیز درگیر بازی و دسته بندی سیاسی شود و این نماد همبستگی مردم ایران نیز از دست برود. من همیشه خوشحال بودم که آهنگ "ای ایران" هیچ موقع به صورت رسمی سرود ملی ایران نبوده است و نماد هیچ گروه، دسته، حزب سیاسی و دولتی نیست. چه خوب است که آقای پهلوی این آهنگ را تنها به عنوان سرود ملی استفاده کنند و از آهنگ های دیگر برای نماد حرکت سیاسی شان بهره ببرند. البته شاید ایشان هم اکنون نمادی برای فعالیت و گروه سیاسی شان داشته باشند و من نمی دانم.

با تشکر
کرمکی