۱۳۹۱ بهمن ۲۷, جمعه

بهشت یا جهنم؟

بهشت یا جهنم؟ به نظر یک انتخاب خیلی ساده است. در بهشت بنشینم و سوختن جهنمیان را بنگرم ... و من هیچ کمکی به آنها نمی توانم بکنم؟ این کار که خودش از صد جهنم عذاب آور تر است برای من. در آن بالا با خدا و فرشتگانش می جنگم که مرا از بهشت بیرون کنند. بعد از آن به جهنم می روم تا حداقل به جهنمیان کمک کنم. من وجدان دارم. بهشت برای آدم های بی وجود و بی وجدان خوب است.
D. Pryce
ترجمه از کرمکی