۱۳۹۱ دی ۲۲, جمعه

تاثیر گناه بر ضمیر انسان - طنز

یادمه در کتاب دینی دوران مدرسه نوشته بود که نفس انسان شبیه یک لوح سفید است و بعد از هر گناه یک نقطه سیاه به این صفحه سفید اضافه می شود. پس بیاید ضمیرمان را با گناهان هدفمند نقاشی کنیم.
نقاشی ها از مرتضی کاتوزیان

کرمکی