۱۳۹۱ بهمن ۲۴, سه‌شنبه

چرا ایرانی ها؟


سایت گوگل سعی می کند جستجوی پر طرفدار مشابه جستجوی شما را به شما نشان دهد. از این امکان برای تفریح هم می توان استفاده نمود. عکس زیر نمونه ای از سوال هایی است که مردم انگلیسی زبان در مورد ایرانی ها می پرسند. به عبارت دیگر نشان می دهد که چه چیز ایرانی ها برایشان عجیب است؟

چرا ایرانی ها از آمریکا متنفرند؟
چرا ایرانی ها؟
چرا ایرانی ها از اسلام متنفرند؟
چرا ایرانی ها عرب نیستند؟
چرا ایرانی ها باهوشند؟
چرا ایرانی ها خوشگلند؟
چرا ایرانی ها سفید پوستند؟
چرا ایرانی ها خودشان را پارس می نامند؟
چرا زنهای ایرانی خیلی خوشگل هستند؟
چرا ایرانی ها کراوات نمی بندند؟

کرمکی