۱۳۹۲ خرداد ۴, شنبه

رای بدهید اما نه مزدورانه


به عنوان یک بشر، شما بدون هیچ دوشواری و بر اساس حقوق اولیه بشر می توانید انتخاب کنید که را بدهید یا ندهید. می توانید انتخاب کنید که رای دادن خوب است یا بد. اگر نشستید فکر کردید که آیا رای دادن خوب است یا بد؟ و در نهایت به این نتیجه رسیدید که رای دادن شما وضعیت کشور را بهتر می کند و بعد از آن رای دادید. کار شما کاملا اخلاقی و صحیح است. فقط به آن دسته از عزیزانی که تنها برای مهر شناسنامه رای می دهند باید عرض کنم که متاسفانه شما مزدورید. مزدور یعنی کسی که برای گرفتن مزد، مقام یا شغل هر کاری را حتی بر خلاف میل باطنی اش انجام می دهد. 

شما حق دارید رای بدهید و هر آدم عاقلی هم می داند در ایران نمی توان یک تنه چزی را تغییر داد و برای خیلی ها مهر شناسنامه تضمین کننده نان شب زن و بچه شان است. ولی حداقل مزدور نباشید. به این فکر کنید که نان زن بچه تان را به چه قیمتی و از چه راهی بدست می آورید. شاید به نظر مسخره بیاید. شاید با خودتان فکر کنید من که دارم رای می دهم دیگر چه فرقی میکند. اما اینکه حداقل تاثیر عملتان را در نظر بگیرید خیلی مهم است و مسئولیت عمل تان را قبول کنید خیلی مهم است. شاید توانستید به آرامی شغل تان را عوض کنید یا حداقل فرزندانتان را به راهی هدایت کنید که مجبور به مزدوری در آینده نشوند. محمد نوری زاد در جایی در جواب اینکه چرا اینهمه سال سکوت کرده بود و چشمش را بروی این همه جنایت بسته بود گفته بود که چون نظام حقوقش را می داده و نمی توانسته به نظام نگاه منفی داشته باشد. از زبان خودش اینجا بشنوید. 


خیلی از بسیجی ها تنها برای یک ساندیس یا مبلغ جزیی یا وعده های بی اساس به کف خیابان رفتند و مردم را زدند. خودتان حساب کنید فرق کار شما با بسیجی ها چیست. شاید روزی از شما بخواهند که شما هم اسلحه به دست بگیرید و مردم را بکشید و گرنه اخراجتان می کنند. آیا باز هم نان شب زن و بچه تان توجیه مناسبی برای آدم کشتن است؟

کرمکی