۱۳۹۲ دی ۲۵, چهارشنبه

معذرت خواهی فرناندا لیما از ایرانیان و پیشنهاد ازدواج از طرف یک نخبه ایرانی به او


فرناندا لیما که با پوشش نامناسبش پخش قرعه کشی جام جهانی در ایران و بسیاری از کشورهای جهان را با مشکل مواجه کرده بود. پس از اینکه مورد نهی از منکر و امر به معروف و گشت ارشاد غیور مردان و شیر زنان ایرانی قرار گرفت، از کرده خود بسیار پشیمان شد و در صفحه فیسبوکی که چند هفته پیش مخصوص ایرانیان درست کرده بود از پوشش نامناسب خود عذرخواهی نمود و گفت که تنها به خاطر گل روی ایرانیان و بی جنبگی مردان ایرانی در مراسم اخیر فیفا لباس پوشیده تری به تن کرده است. البته او قصد داشت که با چادر بر روی صحنه حاضر شود ولی چادر زیر پاشنه پایش گیر کرد و جر خورد و فرناندا خانم مجبور شد با مانتو و مقعنه ای که زیر چادرش پوشیده بود برنامه را اجرا کند.
در این میان یکی از مردان غیور و نخبه ایرانی که شیفته حجب و حیا فرناندا شده است از او در صفحه فیسبوک خواستگاری کرد. فرناندا هم گفته با خانواده اش در این مورد صحبت می کند. عکس این خواستگاری را می توانید در زیر ببینید. 
این هم آدرس صفحه فیسبوک حاج خانم لیما که مخصوص ایرانیان ساخته شده.