۱۳۹۱ اسفند ۲۷, یکشنبه

حرف دل ایرانی های خارج نشین


من ایرانی ام و به ایرانی بودنم افتخار می کنم. و عاشق مسافرت به ایرانم.


ولی خیلی خوشحالم که توی ایران زندگی نمی کنم.

کرمکی