۱۳۹۱ تیر ۶, سه‌شنبه

برای کمک به یاشار خامنه


فقط خواستم کار مانا نیستانی را یادآوری کنم که در اعتراض به حکم شلاق محمود شکرایه برای کشیدن کاریکاتور نماینده اراک انجام داد و آن اعتراض صنفی در نهایت هم منجر به لغو حکم شد. یک نفر متهم به انجام جرمی، به تعریف جمهوری اسلامی، شده است. آزار و اذیت خانواده او هیچ توجیه قانونی ندارد. یاشار از هموطنانش یاری طلبیده است. سعی کنید در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی به این عمل غیر قانونی اعتراض کنید که او و خانواده اش قربانی نشوند.
کرمکی