۱۳۹۱ اسفند ۲۹, سه‌شنبه

دوست تون دارممسح علینژاد تو صفحه فیس بوکش نوشته بود: "دوست تون دارم." اولش یک کم برایم عجیب بود. شاید ما ایرانی ها عادت کردیم همش با هم دشمنی کنیم. شاید هم من عادت کرده ام که پست های مسیح در مورد بدبختی های مردم باشد و با یک "قضاوت با شماست" تمام شود. من هم می خواهم به شما بگویم، شما که دارید نوشته من را می خوانید:

دوست تون دارم. 

کرمکی