۱۳۹۱ اسفند ۱۷, پنجشنبه

در عجبم از عزای عمومی هوگو چاوز

چاوز به قلم احمدی نژاد - طرحی از مانا نیستانی

خیلی برایم جالبه مردمی که نصف سالشون عزای عمومی است برای اعراب حجاز که چهارده قرن پیش مرده اند، چطور از یک روز عزای عمومی برای هوگو چاوز تعجب می کنند؟
کرمکی