۱۳۹۲ بهمن ۲۳, چهارشنبه

دختری بر روی میز

من که نفهمیدم منظور این دختر از این که روی میزه چی بوده. 
برای همین یک جستجویی در گوگل کردم و عکس هایی آمد که!!! خودتون ببینید! من 18+ هاش را حذف کردم.