۱۳۹۲ بهمن ۲۰, یکشنبه

اشتباه در ترجمه و وزیران امور خارجه ایرانوقتی از خمینی در هواپیما سوال شد که چه احساسی از بازگشت به ایران دارد، پاسخ داد: "هیچی!" و خودش چنان از این پاسخش سرمست شد که نتوانست خنده اش را مخفی کند. بنده خدا قطب زاده هم سوالش را دوباره می پرسد شاید خمینی جوابی داشته باشد. اما خمینی اصرار داشت که هیچ! اما نکته ای که کمتر به آن پرداخته شده ترجمه آقای قطب زاده است که به خبرنگار می گوید:"پاسخی برای این سوال ندارد! این سوال را نپرسید." به عبارتی به جای اینکه بگوید هیچ احساسی ندارد گفت این سوال را جواب نمی دهد.  البته این تنها یک مورد از مواردی است که آقای قطب زاده و دیگر اطرافیانشان سعی کردند چهره بهتری از خمینی به جهانیان نشان دهند.
چند وقت پیش خبرنگار شبکه ای بی سی آمریکا از آقای ظریف پرسید چرا رهبر ایران هولوکاست را افسانه می داند. آقای ظریف هم پاسخ داد که حرف خامنه ای اشتباه ترجمه شده است و من با خودشان حرف زده ام، هولوکاست را قبول دارند. 


See more US News from ABC|ABC World News

امیدوارم آقای ظریف هم بداند که این تلاش ها تغییری در اصل نظام به وجود نمی آورد. آقای خامنه ای چند صباحی به امثال ایشان احتیاج دارد تا اوضاع را آرام کند و سر وقتش که شد آقای ظریف مرخص می شود و آقای خامنه ای یا جانشینش دوباره خواهد گفت که نظرش به نظر چه کسی نزدیک تر است. 


ظریف «افسانه» خواندن هولوکاست از سوی رهبری را «ترجمه بد» خواند