۱۳۹۲ بهمن ۱۱, جمعه

شاه رفت، امام آمد
شاه رفت و امام آمدجالبه که عکس امام هم بزرگتره و هم قاب داره.