۱۳۹۲ فروردین ۱۹, دوشنبه

پوتین و ممه

سیاستمداران بلند پایه آلمان و روسیه ناگهان با سینه های برهنه چند زن روبرو شدند. از این میان واکنش پوتین جالب توجه است که هر دو شصت دستش را به نشانه تایید بالا آورده است . تماشای صورت بقیه این سیاستمداران بلند پایه نیز خالی از لطف نیست.

.

این زنان از اعضا گروه "فمن" بودند و پوتین را دیکتاتور خواندند. اعتراض آنها به نبود آزادی در روسیه عنوان شده است. در ویدیو زیر نیز می توانید کل ماجرا را ببینید.