۱۳۹۲ فروردین ۱۵, پنجشنبه

کشورهای امن برای مسافرت


نقشه زیر بر اساس پیشنهادهای وزارت امور خارجه کشور کانادا در سال 2013 طراحی شده است و در آن کشورهایی امن برای مسافرت اتباع کانادا نشان داده شده است. به همین دلیل کانادا در این نقشه وجود ندارد. حدس می زنید ایران در چه مرتبه ای از امنیت قرار دارد؟ با کلیک بر روی عکس می توانید درآن زوم کنید.


کرمکی