۱۳۹۲ اردیبهشت ۸, یکشنبه

وضعیت فعلی نظام و انتخابات پیش رو
وضعیت نظام برای برگزاری پرشور انتخابات ریاست جمهوری مثل این عکس است. بدون تعارف اگر حکومت بتواند بدون تغییرات بزرگ مثل آزاد کردن موسوی و کروبی، انتخابات پر شور برگزار کند، به این معنی است که نظام مردم را از این پس در وضعیت زیر قرار خواهد داد و آن حیوان با فهم و شعور نماد مردم خواهد شد. 


کرمکی