۱۳۹۲ فروردین ۲۸, چهارشنبه

کمپین دعوت از مقام معظم رهبری برای ریاست جمهوریآنجا که آب هست، تیمم باطل است. براستی چه کسی از خود «معظم له» به ایشان نزدیک تر است؟
به کمپین دعوت از مقام معظم رهبری برای ریاست جمهوری بپیوندید.