۱۳۹۳ مرداد ۱, چهارشنبه

کون لقش، اسراییلی ها و فلسطینی هاداستان اون بابایی را شنیدید که سنگش به حجرالاسود نمی خورد و می گفت کون لقش خورد بغلش. خدا هم عصبانی شد و زد بغل دستی طرف رو سنگ کرد و صدایی از آسمان آمد که کون لقش خورد بغلش. خوب اگر نشنیده بودید، الان به صورت خلاصه خواندید. از نظر من این داستان اسراییل و فلسطین و کلا همه جنگ ها همینه. چهار تا سیاست مدار اسکل جمع شدند دورهم نمی توانند مشکلشان را با هم حل کنند. جنگ شروع می شود و نتیجه هم چیزی نیست جز باطل شدن شناسنامه مردم از همه جا بی خبر. البته مردم هم خیلی بی تقصیر نیستند ولی اگه چهار تا سیاست مدار عاقل و با انصاف می توانند خیلی از این مشکلات را حل کنند. مثلا چند وقت پیش توی اهواز دو تا طایفه سر یک جفت دمپایی افتادند به جان هم و همدیگر را کشتند. شاید اگر یک بزرگتری داشتند اصلا کار به این جاها نمی رسید. حالا توی اسراییل و فلسطین هم ملت به خاطر یک مشت خاک همدیگر را می کشند. یا توی اکراین که مردم بیچاره اسیر دست شرق و غرب شده اند. از همه بدتر این هواپیمایی مالزی بود که بنده خدا ها نه سر پیاز بودند، نه ته پیاز، یک موشکی آمد و همه را به دیدار خدا فرستاد. 

از اینها بدتر یک اسکلی توی فیسبوک نوشته: "ای مسلمانان جهان بیایید با هم متحد شویم بزنیم دهن این یهودی ها را صاف کنیم." که چی بشه! چهار تا یهودی بدبخت را بکشید. والا شانسمون گفته که این مسلمانان جهان هزار تا اختلاف با هم دارند وگرنه می زدند دهن همه دنیا را صاف می کردند. نمونه اش همین داعش که راه افتاده شیعه ها را می کشه که اینها کافرند.  حالا چهار روز دیگه هم شیعه ها می زنند سنی ها را می کشند که انتقام داعش را گرفته باشند. دو تا مسلمون پیدا نمی کنی که با هم اختلاف عقیده ناموسی نداشته باشند بعد تز می دهند که مسلمانان جهان بیایید با هم متحد شویم. به قول معلم دینی دبیرستان مون که می گه اگه هر مسلمان یک تف بیاندازه توی اسراییل، اسراییل را آب می بره. خوب اون وقت فلسطین اشغالی می شه فلسطین تف مالی که! 

در نهایت هم اضافه کنم که بنده کاملا مخالف کشته شدن انسان های چه بیگناه چه با گناه هستم. کاش یک ریش سفیدی پیدا می شد توی اهواز، قضیه دمپایی را حل می کرد. کاش یک بابایی پیدا می شد این قضیه روسیه و آمریکا و اوکراین را حل می کرد که نه مردم اکراین کشته شوند و نه مسافرهای بدبخت هواپیما. کاش یک نابغه سیاسی پیدا بشه این مشکل اسراییل و فلسطین را حل کند برود پی کارش. غزه بشود منطقه توریستی، همه بروند غزه برای ریلکسیشن!