۱۳۹۳ خرداد ۳, شنبه

برای هپی ها با تاخیرمصاحبه ای ترتیب دادیم با سردار سریع نژاد در مورد دستگیری جانیان خطرناکی که فیلم جنایت وحشتناک شان را بر روی اینترنت پخش کرده بودند. 

- سردار سریع نژاد اگر ممکنه برای بینندگان توضیح بدهید که جرم این جانیان چه بوده؟
سردار سریع نژاد: در ابتدا عمه خانم بنده لینک این ویدیو را برای دختر بنده فرستاد. دختر من هم خوشش آمد و گیر داد به من که بابا بیا ما هم یک کلیپ اینطوری بسازیم. راستش را بخواهید ما هم کلیپ را ساختیم ولی چون من خیلی استعداد رقصیدن ندارم خیلی ضایع از کار در آمد. دختر ما هم شروع کرد به گریه و زاری. من هم اعصابم خرد شد. گفتم اصلا غلط کرده اند که کلیپ ساخته اند. کلیپ را فرستادم برای معاونم. بعد نیم ساعت ایمیل آمد که ای ول چه کلیپ با حالی، دمت گرم سردار، مثل همیشه ایمیل هات خیلی با حالند. خلاصه نیم ساعت طول کشید که من به معاونم فهماندم که باید برود اینها را دستگیر کند.

- خوب چقدر طول کشید که این جانیان را شناسایی کنید؟
سردار سریع نژاد: راستش چون اسامی شان را با حروف لاتین ته کلیپ نوشته بودند، یک کم طول کشید تا بتوانیم دستگیرشان کنیم. در نهایت یک ساعت و چهل و پنج دقیقه و سی وشش ثانیه طول کشید تا توانستیم اسامی شان را بخوانیم. جا داره که از تیم زمان سنج نیروی انتظامی کمال تشکر را داشته باشم که زمان تمامی عملیات ها را به دقت اندازه گیری و ثبت می کنند.  
    
- سردار لطفا در مورد مراحل دستگیری نیز توضیح دهید؟
سردار سریع نژاد: بعد از اینکه اسامی شان را پیدا کردیم. بچه ها را فرستادیم در خانه شان که دستگیرشان کنند. ولی چون ترافیک بود شش ساعت طول کشید. 

- موقع دستگیری سرسختی که نکردند؟
سردار سریع نژاد: سرسختی؟ اصلا معلوم نیست که این کمره یا فنره، شاه فنره! همچین قر می دهند که نگو! سرسختی شان کجا بود. 

چه پیامی برای سودجویانی که این کلیپ را پخش کرده بودند دارید؟
سردار سریع نژاد: سودجویان عزیز توجه کنید، پخش کلیپ که آخه فایده ای نداره، بزنید تو کار اختلاس و دزدی که یک نانی سر سفره زن و بچه تان ببرید. فقط دقت کنید که رقم دزدی باید بالای میلیارد باشد وگرنه ممکن است اعدامشان کنیم. رقم که بالای میلیارد باشه، خودی حساب می شوند و دیگر کاری بهشان نداریم. 

- لطفا بفرمایید که چرا هپی ها را به این سرعت آزاد کردید؟
سردار سریع نژاد: به تو چه!