۱۳۹۲ مهر ۷, یکشنبه

،کسی که از روی اموال مردم با تانک رد می شودحتما خیلی راحت می تواند از روی خود مردم با وانت رد شود.

به احتمال زیاد طراح و مغز متفکر ایده رد شدن با تانک از روی امواب مردم با مفهومی به اسم رعب و وحشت آشنا نبوده و اصلا مغزی نداشته که بخواهد آثار روانی و اجتماعی این حرکت را درک کند. نکته مهم اینجاست که چرا چنین کسی در مقام فرماندهی و رهبری یک گروه با تجهیزات ذرهی قرار می گیرد. این فرد به راحتی آب خوردن می تواند با خودرو از روی نویسنده این وبلاگ یا هر شخص منتقد دیگری رد شود. آنهم نه یک بار، نه دو بار، بلکه سه بار.  
کرمکی