۱۳۹۱ تیر ۵, دوشنبه

رضا و لاهه

یک آمریکایی و یک روس و یک ایرانی با هم بحث می کردند. آمریکاییه می گه ما یک فضا پیمایی ساختیم تا ته فضا رفته. روسه با ایرانیه در حالی که انگشت تحیر به دهان گرفته بودند می پرسند جدی می گی؟ آمریکایی میگه البته یک کم پایین تر از ته فضا. بعد نوبت روسه می شه که ما یک دستگاهی ساختیم که تا مرکز زمین رفته. ایرانیه و آمریکاییه کفشون می بره که جدی می گی. روسه میگه البته یک کم بالاتر از مرکز زمین. نوبته ایرانیه میشه. میگه یک سری از مردم کشور ما با بینی شون غذا می خورند. آمریکایی و روسه فکشون میافته و می پرسند جدی می گی؟ ایرانیه بعد از دو ساعت که اینها را سر کار می گذارد می گه البته یک کم پایین تر از بینی شون. حالا این آقا هم دو تا کوچه آنطرف تر از لاهه بوده خیلی که فرقی نمی کنه.
کرمکی

منبع
http://kermeki.mihanblog.com/post/23