۱۳۹۱ دی ۱۷, یکشنبه

بالاترین، جامعه ای رو به مرگ


این مقاله از طرف یک نویسنده روزنامه کیهان نیست، این نوشته از طرف یک وبلاگ نویس مستقل مثل ستار بهشتی است که لینک هایش به ندرت (برای ستار 3 درصد لینک ها) در بالاترین داغ می شوند. البته معمولا در بالاترین بحث های بسیار مهمی در جریان است مثل اینکه اصغر آقا بقال سر کوچه بهتر است که بشود حاکم ایران یا حسن آقا قصاب توی بازارچه یا هیچکدام یا هر دو و معمولا لینک های سطحی مانند این نوشته که در مورد مشکلات سطحی و گذرای مردم هستند جایی برای ارائه پیدا نمی کنند. درادامه نشانه های مرگ تدریجی بالاترین ارائه شده است و بنده حقیر بسیار خوشحال خواهم شد اگر این دلایل رد شوند و اثبات شود که بالاترین همچنان در حال رشد و شکوفایی است.

با نگاهی به داغترین لینک های روز در سال های گذشته و مقایسه آن با داغترین لینک روز در حال حاضر، متوجه می شوید که تعداد رای های داغترین لینک روز قابل مقایسه با سال های قبل نیست. خود به خود این سوال در ذهن ایجاد می شود که آیا این یک روند کلی است. برای شروع میانگین بیشترین رای در هر سال اولین پارامتری بود که به سراغ آن رفتم. البته این تنها داده ای است که می توان به راحتی در طی دو هفته محاسبه نمود. خط مشکی در نمودار زیر میانگین تعداد رای داغترین لینک روز در هر سال و ناحیه خاکستری رنگ خطای احتمالی این محاسبه را نشان می دهند.

از این نمودار دو نتیجه می توان گرفت. اولین نتیجه حاصل از نگاه خوشبینانه است، کاربران لینک های بیشتری به بالاترین می فرستند ولی تعداد کاربرانی که رای می دهند ثابت مانده است و نتیجه گیری بد بینانه این خواهد بود که تعداد کاربرانی که رای می دهند و یا کاربران فعال کم شده است.
برای بررسی این دو نتیجه گیری از شاخص های ارائه شده توسط سایت Alexa کمک گرفته ام. نمودار زیر تعداد بازدید کنندگان از سایت بالاترین در مقایسه با کل کاربران اینترنت را نشان می دهد. بنابر این نمودار بازدیدکنندگان بالاترین تقریبا ثابت مانده و کمی رو به افزایش است. پس تنها بر اساس این نمودارمی توان نتیجه گرفت که سایت بالاترین رو به رشد است. اما پارامترهای دیگری نیز وجود دارند.  
نموداربعدی تعداد صفحه هایی که هر بازدید کننده در روز مشاهده کرده است را نشان می دهد و می توان دید که بازدید کنندگان صفحه های کمتری را در بالاترین نسبت به سال قبل مشاهده می کنند. یا به عبارتی بسیاری از کاربران تنها صفحه اول بالاترین را نگاه می کنند.

 
 نمودار زیر نشان می دهد نسبت کاربرانی که تنها یک صفحه از بالاترین را نگاه می کنند به آرامی رو به افزایش است. و این نمودار نیز به معنی کاهش نسبت کاربران فعال سایت است.  

و در نهایت متوسط زمان بازدید یک کاربر از بالاترین در طول دو سال گذشته تقریبا نصف شده است. که این نمودار هم مبنی بر کاهش فعالیت کاربران یا کم شدن تعداد کاربران فعال است.  


 
نتیجه گیری
بر اساس نمودار های بالا می توان نتیجه گرفت که فعالیت کاربران بالاترین کاهش یافته است و برادران عرزشی به خوبی وظیفه خود را در بالاترین انجام داده اند.  ولی از طرف دیگر بالاترین همچنان به عنوان یک مرجع خوب خبر رسانی شناخته می شود و با کمی سعی و تلاش و تغییر در نگرش ها می توان بالاترین را حفظ کرد. همین!
کرمکی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نظر بدهید