۱۳۹۳ آذر ۲۴, دوشنبه

تاثیر جمهوری اسلامی بر سواد موسیقیایی مردم

وقتی آقای اباذری می گوید که مردم سواد موسیقی ندارند و راه افتاده اند دنبال موسیقی مبتذل، خیلی هم بی راه نمی گوید. شعارهای مردم زمان انقلاب 57 را نگاه کنید. نه تنها شعارها ضرب آهنگ متنوع و پیچیده دارند، مردم از نظر نت هم بسیار هماهنگ و بجا می خوانند. والا گروه سرودهای الان هم نمی توانند اینقدر منظم شعار بدهند که مردم زمان شاه، کف خیابان شعار می دادند. 

مقایسه کنید با اجرای یکی از آهنگ های مرتضی پاشایی توسط بچه مدرسه ای ها. مطمئن باشید اگر آهنگ پخش نمی شد همین ضربِ آهنگ را هم نمی توانستند حفظ کنند. فقط جیغ می زنند و انگار دارند یک اعلامیه را می خوانند. بعد همین فالش خوانی چنان در اینترنت صدا کرده که آی مردم ببینید دخترهای مدرسه ای دارند چقدر قشنگ می خوانند. دیگه دلیل از این واضح تر که مردم سواد موسیقی ندارند.بزرگترین ظلم و لطمه را جمهوری اسلامی به موسیقی وارد کرد. پیش از انقلاب موسیقی سنتی پیشرفت چشمگیری کرده بود تا جایی که خیلی از آهنگ های پاپ ایرانی هم در دستگاه های موسیقی سنتی اجرا می شدند.
من نه آقای اباذری را می شناسم نه دقیقا حرف هایش در مورد فاشیست و ماشیست را می فهمم. از آهنگ های مرتضی پاشایی هم خوشم می آید بسکه آهنگ بدردبخور ساخته نشده.