۱۳۹۳ مهر ۲۶, شنبه

تماس تلفنی یک آدم بیکار با 110 اصفهاناسید پاشی به زنان، مانا نیستانی

بیکار: الو 110؟
110: بله بفرمایید؟

بیکار: آقا یک مورد اضطراری پیش اومده؟
110: کسی داره توی خیابان می رقصه؟

بیکار: نه آقا، قضیه خیلی جدی تره؟
110: کسی رقصیده فیلمش را گذاشته روی اینترنت؟

بیکار: نه آقا.
110: خوب اگر کسی نرقصیده که دیگه اضطراری نیست. حتما همسایه تان ماهواره نصب کرده؟ اشکالی نداره الان مامور با هلیکوپتر می فرستیم که ماهواره را جمع کند. 

بیکار: ای بابا. نه دادا. اصلا این چیزها نیست.
110: خوب اگر کسی نرقصیده، ماهواره هم نصب کرده. حتما یک نفر بدحجاب در خیابان رویت شده.

بیکار: نه آقا اسید ریختند. اسیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد!!!!!!
110: اسید چیه؟ یک نوع رقص جدیده؟

.....
یک ساعت بعد
....

110: خوب شما از اول بگو یک نفر اسید پاشیده روی صورت یک خانم.
بیکار:د اگه شما بزاری. حالا شما آدرس را یادداشت بفرمایید.

110: آدرس برای چی؟
بیکار: مگه نمی خواهید مامور بفرستید اینجا؟

110: مامور نمی خواهد. این احتمالا مورد ناموسی بوده. به ما مربوط نمی شه!
بیکار: آخه یعنی چی که به ما مربوط نمی شه؟

110: شهروند گرامی شما خونسردی خودتان را حفظ کنید. این قضیه اسید پاشی خیلی عادیه. حتما این خانم یک کاری کرده که روش اسید پاشیدند.
بیکار: یعنی پس ربطی به این شایعه های اسید پاشیدن روی بد حجاب ها نداره؟

110: پس خانم بدحجاب، بدکاره تشریف داشتند؟
بیکار: نه بابا، بنده خدا خیلی هم عادی بود.داشت رانندگی می کرد.

110: از نظر ما زنی که از خانه بیاید بیرون و تنهایی پشت ماشین بشینه حتما یک ریگی به کفشش دارد.
بیکار: یعنی شما الان هیچ کاری نمی کنید؟

110: منظورت چیه؟ فکر کردی پلیس بی کاره؟ می دانی ما روزی چند تا عملیات جمع آوری ماهواره داریم؟ به پلیس توهین می کنی؟ الان می گم بیاند با تانک از روت رد بشوند.
بیکار: بوق ... بوق ... بوق


پی نوشت: به نظر من مردم اصفهان هم بی تقصیر نیستند. وقتی در مقابل لغو کنسرت زنان سکوت می کنند باید انتظار داشته باشند که وحشی گری و تندروی دامن دختران خودشان را هم بگیرد. 

لینک مرتبط:

تلخندهای اسیدی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نظر بدهید