۱۳۹۵ فروردین ۹, دوشنبه

رد صلاحیت کاملا قانونی نماینده مردم اصفهان، خانم مینو خالقی


ظاهرا بعضی از عنادگران و عناصر دست پرورده استکبار اسراییل جهان خوار، به اشتباه افتاده اند که شورای نگهبان قانون اساسی حق ندارد وظایف قانونی خودش را اجرا کند. چنان سخن از غیر منتظره و بی سابقه بودن رد صلاحیت نماینده مردم می زنند که انگار یادشان رفته است که این شورا در گذشته چه کارها که نکرده است. انگار جدی جدی یادشان رفته است که مردم یک بنده خدایی را به عنوان رییس جمهور انتخاب کردند، شورای نگهبان رای مردم را باطل که نکرد هیچی، نماینده مردم را هم حبس کردند و مردم را هم کهریزکی و شیشه نوشابه ای. حالا این نماینده یک شهر کوچک که دیگه این تعارفات را نداره.
 
حالا داستان اینکه چرا خانم خالقی رد صلاحیت شده را دقیق نمی دانیم اما گفته می شه همسر آقای جنتی تشریف برده بودند اصفهان، که یک سری به فک و فامیل بزنند، این خانم خالقی نرفته اند دست بوس. خانم آقای جنتی هم بهش بر خورده، برگشته تهران کلی به احمد آقا غر زده، آقای جنتی هم اعصابش خرد شده و گفته اصلا رد صلاحیتش می کنیم، خلاص. 

البته یک عده ای شایع کرده اند که علت رد صلاحیت خانم خالقی این بوده که ایشان ظاهرا در یک سفر خارجی با مرد نامحرم دست داده اند. البته باید ذکر کرد که شورای نگهبان معمولا این موارد تفاوت فرهنگی را خیلی جدی نمی گیرد. مورد داشتیم طرف رفته خارج زن نامحرم را بغل کرده، دست دادن که هیچی.