۱۳۹۲ آبان ۱۵, چهارشنبه

گفت و گوی روزانه

گفت: شنیدی شیرکوه معارفی اعدام شده؟
گفتم: کی بوده حالا؟
گفت: کرد بوده.
گفتم: این کردها هم چرا بیخیال جدایی طلبی نمی شوند.
گفت: اونهایی که توی زاهدان اعدام شدند رو چی؟ شنیدی؟
گفتم: مگه ندیدی سر سربازهای وظیفه بیچاره را بریده بودند. حقشون بود.
گفت: حتما کرمانی هایی هم که اعدام شدند قاچاقچی بودند؟
گفتم: حالا چرا گیر دادی به اعدام؟ تو اصلا شنیدی که دست دخترهای موسوی را گاز گرفتند؟
گفت: 40 نفر تو 10 روز اعدام شدند؟
گفتم: خوب که چی؟ حتما می خواستند کسی را توی محرم اعدام نکنند. بده  که زندان ها داره خالی می شه؟