۱۳۹۲ مرداد ۱۹, شنبه

سوال کنکور 93نسبت مصطفی پور محمدی به وزارت دادگستری به کدام نسبت زیر نزدیک تر است؟
 
1-    دکتر علی کردان به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
2-    محمود رضا خاوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی
3-    فرج الله سلحشور به وزارت ارشاد
4-    احمد جنتی به وزارت ورزش و جوانان