۱۳۹۱ مرداد ۱۹, پنجشنبه

سیاستمدار با کلاس و واقعی یعنی این


این مصاحبه را نگاه کنید. آدم کیف می کنه وقتی این مصاحبه را می بینه. اصلا وقار و متانت از چهره ایشان می بارد. لباس شیک و رسمی پوشیده. آدم لذت می بره که همچین آدمی حاکم کشورش باشه. چقدر روان و با چه لحجه عالی انگلیسی صحبت می کنه. مثل این ولد زنا ها نیست که یک کلمه انگلیسی هم بلد نیستند. از همه اینها گذشته دید باز سیاسی اش را به خوبی با ذکر اینکه مخالفانش مردم نیستند و از طرف غرب حمایت می شوند نشان می دهد. مردم عادی بعد از گذشت سالها این واقعیت را درک می کنند ولی اوست که با هوش سرشارش از ابتدا هویت واقعی شورشیان را فاش می کند. با این همه همچنان با مخالفانش رفتار انسانی دارد و تنها به دنبال محاکمه آنها در دادگاه های واقعی و عادلانه است. چه با سرسختی از مردم و کشورش دربرابر حملات دفاع می کند اما به تنهایی کاری از پیش نمی برد و مردم هم با وعده های خیالی چشمانشان کور شده است. کاش مردم بگذارند چند سالی دیگر بماند که سوریه را به بهشت تبدیل کند. 

کرمکی