۱۳۹۱ تیر ۳۱, شنبه

از نشانه های باز شدن فضا

در انتخاب دوباره جنتی بر شورای نگهبان نشانه هایی نهفته است از باز شدن فضا، اگر اندیشه کنید. و مومنین پیروزند.